ŠV. GERTRŪDOS BAŽNYČIA

   

Šv. Gertrūdos bažnyčia turi naują internetinę svetainę:

http://gertrudosbaznycia.lt/

Visais rūpimais klausimais prašome žiūrėti aukščiau nurodytu adresu.

 

Pagarbiai
Rektorius 

 

 

 

 

 

 

 
Visur Kristų įnešti, viską Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti, viską prie Kristaus patraukti. Viešpatie Jėzau, uždek mūsų širdis ta uolumo ugnimi (Pal. Jurgis Matulaitis).

Šventų Mišių laikas

Pirmadieniais - 1800

Antradieniais - 1800

Trečiadieniais - 1700 ir 1800

Ketvirtadieniais - 1700 ir 1800

Penktadieniais - 1700  ir 1800

Šeštadieniais - 1000

Sekmadieniais - 900  ir 1100

© Kauno marijonų vienuolynas, El. paštas: samottomas@gmail.com, tel.: 8-37-20 02 58Sukūrė: greitossvetaines.lt